Detailgegevens van boek: ZB 1678 - Het Brocken spook


klik op afbeelding voor groter exemplaar

klik op afbeelding voor groter exemplaar
Reeks: Zwarte Beertjes (Hoofdserie)
Nummer in de reeks: 1678
Titel: Het Brocken spook
Vertaald door: onbekend / onvermeld
Auteur: Ivans
Genre: Detective
Verschenen: 1976
Omslag door: J. Prijs/Dick Bruna
Rugnr 1678
Binnenin 1678
D-nr D/1976/0939/150
ISBN 90 229 1678 2
Aantal blz. 189
Tekst genre(balk) detective (achter)
Kleur genre(balk) grijs
Aanvullende info: Uit het leven van Geoffrey Gill detective. Bewerking: Edith Visser. omslagillustratie en overige illustraties J. Prijs.

Korte inhoudbeschrijving:

Vóór mij, op enige afstand van het hotel, lag een vrij hoog rotsblok dat ik, naar de vorm te oordelen, hield voor de duivelspreekstoel, die ik overdag gezien had. Enig nadenken deed mij tot de slotsom komen dat mijn kamer op het zuiden lag en dat mijn veronderstelling dus waarschijnlijk juist was. Plotseling meende ik vlak naast de preekstoel een beweging te ontdekken. Ik wist dat ik niet gezien kon worden. Op tafel lag mijn verrekijker. !k pakte hem meteen om te zien wat bewogen had. Naast het rotsblok was de lange gestalte van een man overeind gerezen. Hij stond te ver van me af om zijn gezicht te kunnen zien. Zo, in de verte, leek het of hij een zwarte mantel stijf omgeslagen had. Maar plotseling zag ik hem beide armen opheffen zodat de slippen van de mantel los in de nachtwind fladderden. Duidelijk kon ik zien dat hij met een dreigend gebaar de vuisten in de richting van het hotel schudde. Meteen daarop verdween hij achter de duivelspreekstoel en hoewel ik enige tijd wachtte zag ik hem niet meer te voorschijn komen. Toen ik de kijker liet zakken merkte ik dat ik over al mijn leden sidderde.


Er zijn (nog) geen herdrukken bekend.