Bi(bli)ografie Bibeb ( 1915 - 2010)

Biografie:

Bibeb, pseudoniem van Elisabeth Maria Lampe-Soutberg (Sloten, 15 juni 1914 – Scheveningen, 18 januari 2010) was een Nederlands journaliste. Ze was vooral bekend als interviewster, verbonden aan het wekelijkse opinietijdschrift Vrij Nederland.

Bibeb begon met schrijven voor bladen van De Nieuwe Pers, in het bijzonder voor het Haarlems Dagblad, waar Walther Schaper (1914-1979) hoofdredacteur was. Toen deze in 1936 een baan accepteerde bij De Sumatra Pos in Medan, volgde zij hem een jaar later; in 1937 trouwde zij met Schaper in Medan. Voor De Sumatra Pos begon zij een kinder- en moderubriek. Ook schreef zij voor het maandblad Oké.

Later hertrouwde zij met George Lampe (1921-1982) die directeur was van de Vrije Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag.

Vanaf begin jaren vijftig tot circa 1997 publiceerde ze interviews in het weekblad Vrij Nederland. Opvallend aan haar interviews was dat zij zich als interviewster zeer sterk op de achtergrond hield, en niets over zichzelf prijsgaf in haar stukken. Haar interviews behoorden lange tijd tot de meest gelezen bijdragen aan Vrij Nederland. Haar interviews bereidde ze gedegen voor en vonden vaak in meerdere urenlange sessies plaats, bij voorkeur bij de geïnterviewde thuis; een enkele keer in haar eigen huis in Scheveningen. Ze streefde ernaar een band op te bouwen met de geïnterviewde waarbinnen twee personen die aan elkaar gewaagd zijn een openhartig gesprek voeren.

Naast haar interviews schreef ze ook de VN-rubriek Zomaarwatvrouwelijkheid.

Vanaf 1957 verschenen haar interviews in bundels, zoals Bibeb in Parijs, Bibeb in Rome, Bibeb in Londen, Bibeb in Holland, Bibeb en Vips', Bibeb & andere Vip's, Bibeb interviews 73/77, De mens is een ramp voor de wereld, Veertien vrouwen, Bibeb met, Bibeb & de kunst en Een grote hartstocht moet je volgen. In totaal maakte ze ongeveer zeshonderd interviews, met onder anderen Pablo Picasso, Brigitte Bardot, Federico Fellini en Marcello Mastroianni.

In 2008 ontving Bibeb voor haar hele oeuvre De Tegel, een jaarprijs voor de journalistiek van de Nederlandse Dagbladpers, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, NOS, RTL Nederland en het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Ze overleed in januari 2010 op 95-jarige leeftijd.

Bibeb heeft altijd geweigerd om zich te laten interviewen en bleef daardoor zelf wat mysterieus; ook haar geboortejaar liet zij altijd in het vage (sommigen dachten dat zij van 1922 was). Bij haar overlijden bleek ook dat haar eigenlijke meisjesnaam niet Soutberg (zoals altijd vermeld werd) maar Santberg zou zijn. Een week na haar overlijden berichtte Vrij Nederland dat haar meisjesnaam wel degelijk Soutberg is.

Publicaties:

Als Auteur (onder pseudoniem)

Zwarte Beertjes (Hoofdserie)

Bibeb in Parijs

Zwarte Beertjes (Hoofdserie)

Bibeb in Rome

Zwarte Beertjes (Hoofdserie)

Bibeb in London

Zwarte Beertjes (Hoofdserie)

Bibeb in Holland

Zwarte Beertjes (Hoofdserie)

Niemand zeggen

Zwarte Beertjes (Hoofdserie)

Danstheater

Zwarte Beertjes (Hoofdserie)

Bibeb aan de Riviera