Bi(bli)ografie Sinclair,de F ( 1873 - 1953)

Biografie:

F. de Sinclair, pseudoniem van August Herman van der Feen (1873-1953), was een Nederlandse schrijver. Hij ontleende zijn pseudoniem aan een Schotse voorvader van moederszijde, hij was van beroep ontvanger der directe belastingen in Amsterdam. Als De Sinclair schreef hij ongeveer 55 romans waaronder speurdersromans. Hij schreef ook bijdragen die onder meer in De Gids verschenen en hij werd geprezen door J.C. Bloem, maar op instigatie van Justus van Maurik, die hem als feuilletonnist bij De Groene Amsterdammer binnenhaalde, ontdekte hij dat zijn kracht lag in het schrijven van boeken met de nodige humor. Van in ieder geval de eerste 6 delen van de Focus-serie werd het omslag door Annie Homan verzorgd.

Publicaties:

Als Auteur (onder pseudoniem)

Zwarte Beertjes (Hoofdserie)

Het begon met Napoleon