Curiosa

FaceBook  Twitter

Onder curiosa wordt verstaan Zwarte Beertjes die op een of andere manier wel als zodanig aangemerkt kunnen worden, maar toch afwijkend zijn van al de andere beertjes. Ze zijn ingedeeld in de volgende categorieën.

Ongenummerde Zwarte Beertjes: Zwarte Beertjes waar geen enkel nummer in of opstaat, en waarvoor derhalve een eventueel “aangenomen” nummer in feite volkomen willekeurig is omdat er geen bewijs voor bestaat.

Genummerde Zwarte Beertjes: Zwarte Beertjes die wel een nummer hebben maar niet passen binnen de huidige reeks van 1 t/m 3501.

Zwarte Beertjes Cassettes: Zwarte Beertjes die op de een of andere manier bij elkaar horen omdat ze oorspronkelijk in een cassette zaten. In het verlengde daarvan zijn er ook een aantal beertjes die vanwege het ontwerp van de ruggen bij elkaar horen, maar om de een of andere redenen niet in een cassette verschenen zijn.

Zwarte Beertjes met afwijkend formaat: De standaard Zwarte Beertjes hebben allemaal het standaard pocket formaat van 17,5 x 11,5 cm, met uitzondering van de witte beertjes die  doelbewust een iets ander formaat hadden (iets smaller en hoger). Daarnaast zijn er een aantal beertjes, die door hun afwijkend formaat vaak niet als origineel Zwart Beertje herkent worden, maar dat wel degelijk zijn.

Misdrukken ed. Tijdens het productie proces van de beertjes komt het wel voor dat er iets mis gaat bij het drukken en/of snijden van beertjes. Missende/dubbele pagina’s, die een enkele keer voorkomen, worden dan vaak gemist omdat dat alleen zichtbaar wordt als het boekje bladzij voor bladzij nagekeken wordt. Aan de andere kant er gaat ook wel een iets mis met het drukken van het voorkantje of het snijden van het boekje. Dat is vrijwel altijd duidelijk zichtbaar, en zullen dan ook zelden op de markt verschijnen. Een enkele keer glipt er wel eens een ongerechtigheid doorheen. Zulke afwijkende beertjes zijn in feite “unica”, de kans dat er meerdere beertjes zijn met dezelfde duidelijke afwijking is uitermate klein. Voor verzamelaars zijn het uiteraard wel heel bijzondere beertjes en deze horen echt wel thuis onder curiosa, maar eigenlijk niet in deze databse omdat ze slechts uitzonderingen zijn van een bepaalde oplage. Niet direct zichtbare afwijkingen in het interieur worden niet opgenomen in dit hoofdstukje.

Niet uitgegeven Zwarte Beertjes: Er zijn ooit door Bruna een aantal beertjes aangekondigd, met nummer, titel en schrijver, die echter nooit als zodanig in de reeks zijn uitgegeven. Wel zijn een aantal daarvan in andere vorm door Bruna uitgegeven, omstreeks de tijd dat de voorgenomen uitgave als Zwart Beertje gepland was.